Birkholm
Birkholm Beboerforening > Traditioner

Traditioner

På Birkholm har vi en række gode traditioner:

  • Påskelørdag er der æggekogning på havnen eller ved Nørrevej eller et andet sted afhængig af vindretningen, hvor vi opfindsomt stiller op med utraditionelt kogegrej, i konkurrencen om at få sine æg først færdig. (a)
  • En weekend i april/maj sættes bådebroen v/ Nørrevej op, af de beboere der har båd liggende her. (b)
  • Lørdag efter Kr. Himmelfart får forsamlingshuset en overhaling, med rengøring og småreparationer. (a)
  • Den 23. juni er der Sct. Hansbål ved havnen eller Nørrevej afhængigt af vindretningen. (a)
  • Den 2. lørdag i juli kalkes forsamlingshuset om formiddagen, og om eftermiddagen er der Oldermandsmøde (generalforsamling i beboerforeningen). Dagen afsluttes med fællesspisning evt. grill med medbragt mad. (a)
  • Lørdag i efterårsferien (uge 42) er der fællesarbejder på øen, fx vedligehold af diger, styning træer og buske o. lign. (a)
  • Søndag i efterårsferien (uge 42) tages bådebroen v/ Nørrevej ned, af de beboere der har båd liggende her. (b)
  • Der er 1 - 2 gudstjenester årligt i forsamlingshuset, med efterfølgende kaffebord, for deltagere med tilknytning til øen. (a)
  • Ø-fest, Havnefest, Café, m.v., hvis nogen tager initiativet. (a)

(a) annonceres i Birkholm Tidender og på hjemmesiden
(b) aftales (broformand)