Birkholm
Birkholm Beboerforening > Havn/Hafen/Harbor

Havn/Hafen/Harbor

Havnefoged / Hafenmeister / Harbourmaster
Christian Mørk-Pedersen
Birkholm 12, 5960 Marstal
Mobil: 60 53 65 76
E-mail: cmp(a)lysseslukker.dk

Takster / Gebüren / ChargesPris
Årskort / Saisonkarten / Season Passes 

700 kr.

Båd / Schiff / Boat 

100 kr.

Telt / Zelt / Tent pr. person pr. overnatning

15 kr.

Prisen er med havnestrøm.

Taksterne er vedtaget på Oldermandsmødet

For mange vil det være en fordel at have årskort.

Oplysninger
Havnen består af et 45 m langt og 40 m bredt bassin. Til havnen fører en ca. 10 m bred afmærket sejlrende. Dybden i sejlrenden og i havnen er 2,0 m ved middelvandstand. I perioder kan der være sandet til, så indsejlingen ikke har en dybde på 2 m hele vejen ind fra Mørkedybet. Det er vigtigt at man selv orienterer sig om forholdene.

Afmærkning
Renden er afmærket med 2 pæle med rød topbetegnelse på W-siden og 2 pæle med grøn topbetegnelse på E-siden.

Største skibe der kan besejle havnen
Længde 25 m, bredde 7 m og dybgang 2,0 m. Vær opmærksom på, at indsejlingen i perioder kan være sandet til, så der ikke er en dybde på 2 meter.

Postbåden
Postbåden har en reserveret anløbsplads ved aflæsningspladsen ved kranen.
Området er tydeligt afmærket med GUL farve.

Fortøjning
Der kan ikke fortøjres ved postbådens anløbsplads. Hele det reserverede området er afmærket med GUL farve.
Der kan fortøjes hvor der er plads i havnen dog således, at der altid er fri adgang til havneindløbet og postbådens anløbsplads.
Det er godt sømandsskab at vise hensyn sådan, at mindre både ikke fortøjres hvor kun større både kan fortøjres.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m.
Vind fra NNE kan give indtil 1,0 m højvande, og fra WSW indtil 1,0 m lavvande.

Kabler
Kabel til Halmø findes ca. 150 m E for havnen, afmærket med kabelbåke.

Ankerplads
W for havnen i læ for vind fra E, ud for stranden.

Faciliteter
- 2 toiletter og håndvask (saltvand)
- borde og bænke samt mulighed for grill
- drikkevand ca. 800 meter fra havnen ved forsamlingshuset
- en 500-kg kran ved postbådens fortøjningsplads
- slæbested
- ingen proviantering og transport
- flaske- og affaldsspande
- gyngestativ
- mulighed for at købe is og slikposer ved forsamlingshuset
- landstrøm
- badestrand
- ingen mulighed for aflevering af skibsaffald
- mulighed for brusebad i Birkholm Brus ved forsamlingshuset.

Kajakker og telte

Kajakker kan hales op på havnefælleden. Her kan der også camperes. Der mulighed for at slå telt op lige syd for helikopterlandingspladsen, til højre for vejen mod byen (primitiv camping).

Fisk
Der er ofte mulighed for at få friskfangede fisk, ål og rejer ved havnen.


Vidste du...
- at Birkholm faktisk har flere havne:
1) Sydhavnen (almindeligvis benævnt "Havnen") - omfattende
Containerhavnen
Trafikhavnen
Fiskerihavnen
Lystbådehavnen
Miljøkajen
2) Nordhavnen
3) Kreaturhavnen
4) Lufthavnen.

Byggeri
Vi arbejder i øjeblikket på at forskønne havnen. Dels har vi rejst et havneskur, som også rummer forskellige slags affald, dels er havnen toiletter blevet renoveret.

Havneskur

Undermenu